SZERZŐI JOGI NYILATKOZAT

 

I. Az INDIGO ONLINE Kft. (Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-09-919608, székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35., adószám: 14782264-2-41, képviseli: Schilling Péter ügyvezető, elektronikus levélcím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) (a továbbiakban Szolgáltató) üzemeltetése alatt álló http://www.ebredoerakademia.hu weboldalon vagy az érdekkörében álló bármely (így különösen internetes) felületeten (a továbbiakban Ébredő Erő Akadémia) fellelhető valamennyi tartalom (így különösen minden szöveg, információ, adat, letölthető dokumentum, rajz, ábra, - a stock fotókat, illetve a logót kivéve - fotó, grafika, képek, audio, video alkalmazások, szoftverek (beleértve a forráskódot), metaadatok, a grafikus felhasználói interfészek és egyéb fájlok,), illetve az Ébredő Erő Akadémia rendszere és Szolgáltatásai/Termékei - ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját -, továbbá mindezek szoftveres tartalma, a HTML-kódok, az adatbázisok, a Szolgáltatások/Termékek neve, a logók, az oldal fejléce, egyedi grafikai megoldások, ikonok és szkriptek(a továbbiakban Szellemi Alkotás) Schilling Péter és/vagy a Szolgáltató            (a továbbiakban Szerző(k)) saját és kizárólagos tulajdonát képezik.

 

II. A Szellemi Alkotás teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll; annak bármely része, tartalma Szerző(k) kizárólagos - nemzetközi és magyar jogszabályok által védett - szellemi tulajdona, mely rész, tartalom bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogait Szerző(k) kifejezetten fenntartj(ák), Szerző(k) előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni. 

 

III. A Szerző(k) a Szellemi Alkotásnak csak a házi használatát engedélyezi(k). Minden más jog fenntartva. A házi használat kizárja a nyilvános használatot. A Szellemi Alkotás egészének vagy bármely részének akár online, akár nyomtatott formában engedély nélküli másolása, feldolgozása, jogsértő felhasználása, másolása, többszörözése, kiadása, bérbevétele vagy bérbeadása, kölcsönzése, nyilvános előadása, közzététele, lejátszása vagy műsorszóró hálózaton való leadása szigorúan tilos. A Szerző(k) engedélye nélkül a Szellemi Alkotás nem exportálható, nem terjeszthető, nem árusítható. 

 

IV. A Szellemi Alkotás egészét és/vagy egyes részeit Felhasználó az általa ellenszolgáltatás fejében igénybe vett Szolgáltatás/Termék vonatkozásában az Ébredő Erő Akadémia céljával összhangban kizárólag az általa megrendelt és teljesült termékek vonatkozásában magáncélú használatra saját számítógépén mentheti, saját külső adathordozón tárolhatja, azonban - a III. pontjában foglaltakon túlmenően - ebben az esetben sem válik jogosulttá a Szellemi Alkotás bármilyen célból és módon történő további felhasználására, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, továbbá a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.                                 

 

V. A Szellemi Alkotásból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni, a Szellemi Alkotás tartalmát részben vagy egészben, akár eredeti, akár átírt formában tükrözni, azaz bármely technikai művelet segítségével - még változatlan formában is - a nyilvánossághoz újraközvetíteni, közölni, sugározni, továbbadni, részben vagy egészben a IV. pontban foglaltaktól eltérő módon tárolni tilos. 

 

VI. Felhasználó felelőssége annak biztosítása, hogy a Szellemi Alkotás harmadik személy által az anyag részben vagy egészben történő bármely módon és célból történő megismerésének és felhasználásának, nyilvánossághoz bármely módon újraközvetítésének, az anyag tartalmát részben vagy egészben - akár eredeti, akár átírt formában - tükrözésének, azaz bármely technikai művelet segítségével - még változatlan formában is - a nyilvánossághoz újraközvetítéséhez, közlésének sugárzásának, továbbadásának, részben vagy egészben a IV. pontban foglaltaktól eltérő módon történő tárolásának megakadályozása. 

 

VII. Az Ébredő Erő Akadémia név - ideértve a rendszerét, Szolgáltatásait/Termékeit - mint Szellemi Alkotás jogvédett név. Erre tekintettel a hozzá a megtévesztésig hasonló név, illetve kifejezés harmadik személyek által történő bármilyen használata a Szerző(k) jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében a Szerző(k) jogi lépések megtételére kényszerül(nek). 

 

VIII. A fenti feltételek megsértése esetén Szerző a jogsértéssel való felhagyást követelheti, továbbá egyéb jogi lépések megtételére kényszerül. Ezen jogsértések és a jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

 

Hatályos: 2014. július 8. napjától visszavonásig és/vagy módosításig

Kövesd cikksorozatunkat a Facebookon!

 


Az Ébredő Erő Akadémia
közösségi szerepvállalása

Kicsoda Schilling Péter?

Schilling Péter

2002-ben szenvedélyesen kutatni kezdte az emberi tudat fejlődését, és az ehhez a fejlődéshez kapcsolódó spirituális törvényeket. Az általa fejlesztett, újító szellemű, önismereti képzési rendszer a pitagoraszi számelmélet alapjaitól vezet el korunk legjellegzetesebb önismereti kihívásaihoz. Gondolkodásmódját azok a kultúrtörténeti összefüggések inspirálják, amelyek alapját a spirituális energiák és a teremtő képesség jelentik.

Milyen szerepet vállal Péter az Ébredő Erő Akadémiában?

 

Kattints ide és tudj meg többet Péterrõl>>>

 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

HOL TALÁLKOZHATTÁL VELÜNK?

LÉPJ KAPCSOLATBA VELÜNK