ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

I. PREAMBULUM

 

I.1. Az Ébredő Erő Akadémia a számmisztika.com (http://www.szammisztika.com) jogutódjaként megújult oktatási gyakorlatra és szellemi struktúrára kívánja helyezni gondolati alapvetéseit, melynek középpontjában az áll, hogy  minden ember életének meghatározott célja és értelme van. 

Az Ébredő Erő Akadémia ennek felismerésében kíván aktív segítséget és gyakorlati útmutatást nyújtani a saját egyéniségüket, az életük lehetőségeinek feltárását, az életük kiteljesedését, illetve az önmegvalósítást keresőknek, akik már felismerték az önmaguk egyéni életéért való felelősségvállalás fontosságát, azonban még nem tudják pontosan azt, hogy ennek megvalósításában milyen konkrét lépések megtételére van szükségük. 

I.2. Az Ébredő Erő Akadémia célja az, hogy értékalapon megszólítsa a magánembereket, akik életük egy szakaszában válaszút elé érkeztek. 

Az Ébredő Erő Akadémia a jelenkor Kereső Emberéhez szeretne elérni, és visszaadni szellemi szabadságát, önazonosságát és életeszményeit. 

I.3. Az Ébredő Erő Akadémia rendszere, illetve Szolgáltatásai/Termékei és/vagy a témái iránt érdeklődökkel (a továbbiakban Felhasználókkal) megfogható és az emberiség jelenkoráig terjedő kultúrtörténete szempontjából különleges és lényeges kérdéseket vet fel, amelyek az egyéni ember életének alakulása szempontjából sorskérdésként azonosíthatóak. 

I.4. Az Ébredő Erő Akadémia egyik legfontosabb hitvallása, hogy minden egyes ember egyedülálló és megmásíthatatlan egyéniséggel rendelkezik, amelynek megismerése szabad akarat és egyéni felelősségvállalás kérdése. 

Az Ébredő Erő Akadémián alkalmazott módszertan az emberi tudat fejlődését és az ehhez a fejlődéshez kapcsolódó spirituális törvényeket vizsgálja. A 4000 éves spirituális múltra tekintő számmisztika törvényszerűségei képezik az oktatóanyagok gondolati hátterét, illetve azon egyéni megfigyelések, melyek a jelen ember közösségeinek életét, viselkedését, közérzetét és döntéseit formálják. Az Ébredő Erő Akadémia életében továbbra is fontos elméleti fundamentumot jelent a számmisztika ismeretköre, amelyre az önismeret, a tetterő és a jövőkép kialakításának kérdéskörei épülnek.

I.5. Az Ébredő Erő Akadémia oktatóanyagai újszerű módon járulnak hozzá az életfeladatok kiteljesítéséhez egyénre szabott és spirituális gyökerű gyakorlatias tanácsokkal.

Az oktatási folyamat azt a célt állítja minden érdeklődő elé, hogy az önismeretének útján tudatos teremtővé, jövőképpel rendelkező egyénné váljon és értékére emelje önálló életteljesítményét a megalapozott tudatosság útján.

Az oktatási metódus alapját képezi az emberben lévő kíváncsiság, hogy megismerje az ember az életét és a személyiségét formáló összefüggéseket, törvényeket, illetve ezeket lehetőségekké formálva és helyes döntéseket hozva megtalálja a  saját egyéni életújtát. 

I.6. Az Ébredő Erő Akadémia üzenetét azokhoz kívánja eljuttatni, akik már felismerték az önmaguk egyéni életéért való felelősségvállalás fontosságát, azonban még nem tudják pontosan milyen konkrét lépések megtételére van szükségük. 

Minden egyes egyéni probléma, amivel az emberek az életük során szembesülnek egy felszólítás arra, hogy az életük céljainak keresésére induljanak. Ennek a célnak a megtalálása és felismerése hosszadalmas és néha nehéz feladat, melyhez Schilling Péter, a szammisztisztika.com és az Ébredő Erő Akadémia Alapítója, illetve ezen módszertan kidolgozója kézzelfogható és gyakorlatias, ugyanakkor személyre szóló eszközök segítségével nyújt támogatást.

I.7. A jelen weboldal és az Ébredő Erő Akadémia érdekkörében álló bármely internetes felületet (a továbbiakban Weboldal), illetve az általa nyújtott Szolgáltatások/Termékek igénybevételét, használatát jelen Általános Felhasználási Feltételek,  illetve az ebredoeroakademia.hu oldalon elérhető Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzat és a Szerzői Jogi Nyilatkozat (a továbbiakban Feltételek/Szabályzatok/Nyilatkozat) szabályozza.

II. A SZOLGÁLTATÓ

A http://www.ebredoerakademia.hu weboldalt (a továbbiakban Ébredő Erő Akadémia) az INDIGO ONLINE Kft. üzemelteti (Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-09-919608, székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35., adószám: 14782264-2-41, képviseli: Schilling Péter ügyvezető, elektronikus levélcím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) (a továbbiakban Szolgáltató).

 

III. AZ ÉBREDŐ ERŐ AKADÉMIA RENDSZERE 

 

III.1. A Szolgáltató és a Felhasználó az Ébredő Erő Akadémia rendszerének használata, illetve a Szolgáltatás/Termék igénybevétele esetén - az élő előadásokat (szemináriumokat) kivéve - távközlési eszköz útján létesít egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. 

III.2. Az Ébredő Erő Akadémia rendszerének használata, Szolgáltatásai/Termékei tartalma megismerésének egy része (így különösen blogbejegyzés) ingyenesen, illetve regisztráció nélkül is igénybe vehető.

III.3. Az Ébredő Erő Akadémia rendszere, illetve Szolgáltatásai/Termékei másik részét ingyenesen (így különösen az "ún. egyperces elemzés" verziója) és/vagy ellenszolgáltatás fejében - az Ébredő Erő Akadémia rendszere, illetve Szolgáltatásai/Termékei személyes volta, az Ébredő Erő Akadémia weboldalán, illetve érdekkörében álló bármely (így különösen internetes) felületen tárolt adatok biztonsága, a weboldalán, illetve érdekkörében álló bármely (így különösen internetes) felület meghatározott részeihez való hozzáférés, a rendszer használata, illetve a Szolgáltatás/Termék nyújtása céljából a Felhasználó a Szolgáltatás/Termék nyújtásához elengedhetetlen saját személyes adatainak megadásával járó  - regisztrációval a Felhasználó által megadott e-mail címre történő megküldésével ismerheti meg. Amennyiben az adatok megváltoznak, az adatok frissítése - az adatmódosító linkre történő rákattintással - a regisztrált Felhasználó kötelezettsége.

III.4. Az Ébredő Erő Akadémia anyagai egy részének ingyenesen történő megismerése céljából a Felhasználó az Ébredő Erő Akadémia Szolgáltatásának/Termékének részét képező hírlevél-sorozatára iratkozik fel. Felhasználó a rendszer használatával kifejezett és előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás/Termék keretében az Ébredő Erő Akadémia ingyenes hírlevél-sorozatát határozatlan ideig hetente több alkalommal a Felhasználó részére az általa megadott e-mail címre megküldje, mely az Ébredő Erő Akadémia bővülő Szolgáltatás/Termék skáláját tartalmazó üzenetet is tartalmazhat. 

III.5. Jelen Feltételek/Szabályzatok/Nyilatkozat a Felhasználó személye alatt a III.2. és az III.3. pontban rögzített Felhasználót érti (a továbbiakban Felhasználó). 

 

III.6. A szerződés megszüntetésének lehetősége egyfelől Felhasználó, másfelől pedig Szolgáltató szándékának és akaratának függvénye. 

Ennek gyakorlati megvalósítására a Felhasználó részéről akár a valamennyi hírlevélben elhelyezett ún. leiratkozó linkre történő rákattintással, akár annak a kifejezett, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre vagy a Szolgáltató székhelyére (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35.) címzett ajánlott vagy tértivevényes levéllel írásbeli kérelemmel kezdeményezheti, melynek teljesítéséről Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül intézkedik. 

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben a Szolgáltató érdekében a továbbiakban nem áll érdekében a  Felhasználó és a Szolgáltató között fennálló jogviszony további fenntartása (így különösen a Felhasználó demoralizáló, jó hírnév sérelmének fogalmát kimerítő véleményilvánítása okán) Felhasználót a hírlevél-sorozatról leiratkoztassa. 

A Felhasználó vagy a Szolgáltató által kezdeményezett szerződés megszüntetése esetén Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy kizárólag az általa ellenszolgáltatás fejében igénybe vett Szolgáltatás/Termék aktualizálása vagy az azzal kapcsolatos bármely információ hozzá történő eljuttatása céljából a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail cím útján tájékoztassa.

III.7. Ezen hírlevél-sorozat tartalmazhat az Ébredő Erő Akadémia ellenszolgáltatás fejében elérhető rendszere, illetve Szolgáltatásai/Termékei megismerésének lehetőségét is, melynek igénybevételére kizárólag Felhasználó döntése és a Szolgáltatás/Termék Szolgáltatótól történő megrendelése esetén kerül sor. Ennek ismeretében Felhasználó a hírlevél-sorozatra történő feliratkozással kifejezett és előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a hírlevél-sorozatban az Ébredő Erő Akadémia a Szolgáltatásai/Termékei keretein belül az ellenszolgáltatás fejében elérhető Szolgátatásairól/Termékeiről és igénybevételének lehetőségéről tájékoztatást nyújtson. 

III.8. Az Ébredő Erő Akadémia Szolgáltatásai/Termékei megismerhetőek egyfelől ingyenesen a Szolgáltató által hetente több alkalommal a hírlevél-sorozatnak a regisztrációkor a Felhasználó által megadott e-mail címére történő megküldésével, másfelől pedig ellenszolgáltatás fejében a hírlevél-sorozatban vagy az Ébredő Erő Akadémia weboldalán fellelhető Szolgáltatások/Termékek formájában.

 

IV. MÓDSZERTAN

IV.1. Az Ébredő Erő Akadémia célja, hogy az Internet sokoldalúságát kihasználva, korszerű oktatási módszertan szerint adhassa át a Felhasználónak az egyéni igényeinek megfelelően a Felhasználó által a Szolgáltató Szolgáltatásaiból/Termékeiből összeállított személyre szóló tudásanyagot. Ezen önismereti képzési módszertan sajátossága, hogy az a Felhasználó saját fejlődési ciklusához igazodik; bármikor, bárhol, videó és/vagy hang lejátszó eszköz segítségével kényelemesen hozzáfér azokhoz az oktatóanyagokhoz, amelyek a Felhasználó önismereti fejlődésének következő lépcsőjét jelentik.

Az önképzés fontossága kiegészül a tanulás úttörő formáinak, így különösen a Magyarországon egyedülálló módon alkalmazott video tananyag felhasználásával.

IV.2. Szolgáltató a Felhasználó által az ellenszolgáltatás fejében igénybe vett Szolgáltatásokat/Termékeket kézbe vehető vagy elektronikus formában, valamint személyes részvétel útján teljesíti. 

IV.3.1. Szolgáltató az elektronikus Szolgáltatásokat/Termékeket elektronikus formában az Ébredő Erő Akadémia online platformáján, az ún. Online Tanulószobában (a továbbiakban Online Tanulószoba) bocsátja a Felhasználó rendelkezésére. 

Az Online Tanulószoba zárt rendszerének és biztonságának megőrzése érdekében a Felhasználó az Online Tanulószobábát a Szolgáltató által részére e-mail útján megküldött felhasználónév és jelszó alkalmazása mellett tudja használni. 

IV.3.2. Szolgáltató egyes kézhez vezető Szolgáltatáshoz/Termékhez kapcsolódó - az adott Szolgáltatás/Termék ellenértékében benne foglalt - kiegészítő Szolgáltatásként/Termékként az Online Tanulószobában Felhasználó részére -meghatározott felhasználónév és jelszó alkalmazával - hozzáférést biztosít. 

 

V. MEGRENDELÉS

 

V.1. Az Ébredő Erő Akadémia Szolgáltatásainak igénybevételére/Termékeinek/Szolgáltatásainak megrendelésére (a továbbiakban Megrendelés) kizárólag Interneten keresztül, elektronikus úton, a http://www.ebredoerakademia.hu weboldalon  vagy az érdekkörében  álló bármely (így különösen internetes) felületen lehetséges.  

 

V.2. Szolgáltató az Ébredő Erő Akadémia ellenszolgáltatlás fejében igénybe venni kívánt Szolgáltatásainak/Termékeinek - így különösen a “Megrendelem”, “Jelentkezem“ vagy azzal azonos tartalmú gomb megnyomásával történő - megrendelése esetén a Felhasználó ajánlatot tesz, mely Megrendeléssel kapcsolatos - így különösen a Megrendelő személye és elérhetőségei, a megrendelt (további megrendelt) Szolgáltatás/Termék neve és annak ellenértéke, fizetési módja és az ellenérték kiegyenlítésével kapcsolatos adatok - tájékoztatást, azaz ún. visszaigazolást haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán, hétvége, munkaszüneti nap vagy szabadságolás esetén a Megrendelés leadásától számított 1 héten belül a Felhasználó által megadott e-mail címre elektronikusan küldi meg a Felhasználó részére.  

 

V.3. Felhasználó a Megrendelt Termék/Szolgáltatás ellenértékét banki átutalási fizetési mód választása esetén a megrendelésről kapott visszaigazolástól, míg a készpénzátutalási megbízás útján történő fizetési mód választása esetén annak kézhezvételétől számított 8 napon belül megfelelően teljesíteni köteles. 

 

V.4. A Megrendelés Szolgáltató által történő teljesítésére a megrendelt Szolgáltatás/Termék ellenértékének Felhasználó által választott fizetési módnak megfelelően a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírást követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 munkanapon belül kerül sor. A Megrendelés teljesítésének módja a Felhasználó Megrendelés leadásakor választott módjával azonos, nevezetesen kézbe vehető termék esetén a Magyar Posta Zrt. (a továbbiakban Posta) közreműködésével végrehajtott kézbesítés, míg elektronikus termék esetén a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött, elektronikus hozzáférést biztosító linket tartalmazó e-mail útján történik.  

 

V.5. Abban az esetben, ha a Szolgáltató az általa vállalt teljesítési időpontban a megrendelt Szolgáltatást/Terméket a Felhasználónak azért nem teljesíti, mert az nem áll rendelkezésére, köteles erről és az esetleges helyettesítő termékről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre Szolgáltató a Felhasználó által esetlegesen már megfizetett Szolgáltatás/Termék ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni köteles. 

 

Ezen rendelkezés alkalmazására nem kerül sor abban az esetben, ha a Szolgáltató az általa vállalt teljesítési időpontban a megrendelt Szolgáltatást/Terméket a Felhasználónak azért nem teljesíti, mert a Felhasználó a Szolgáltatás/Termék ellenértékét az általa választott fizetési módnak megfelelően nem egyenlítette ki.

 

Abban az esetben, ha a Szolgáltató a kézbe vehető Szolgáltatást/Terméket a Felhasználóval egyeztetett időpontban a Szolgáltatás/Termék kézbesítését végző Posta késedelme okán nem teljesíti, Szolgáltató a felelősségét kizárja. 

 

 

V.6. A Szolgáltató Szolgáltatásának igénybevételével/Termékének megvásárlásával a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött jogviszony elektronikus úton (Internet) kötött távollévők között kötött, azonban nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma - a Felhasználó neve és/vagy a regisztráció alkalmával általa megadott e-mail cím alapján, -  archiválásra kerül, továbbá visszakereshető és hozzáférhető. 

 

V.7. A Szolgáltató maradéktalanul mindent megtesz az oldalain megjelenő adatok (Termékek/Szolgáltatások ára, elérhetősége, leírása, stb.) pontossága érdekében. A Termékek/Szolgáltatások mellett feltüntetett képek illusztrációk; a Termék/Szolgáltatás jellemzőjét az adott Termék/Szolgáltatás ún. értékesítési oldalán rögzítettek tartalmazzák. A Weboldalon az árak forintban értendők, illetve az áfát tartalmazzák.

 

V.8. A Felhasználó által a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben egyfelől a szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat, másfelől pedig a regisztráció alkalmával megadott vagy a már módosításra került adatok bármely okból történő módosítására (felülírására és rögzítésére) akár a Megrendelés leadása előtt, akár pedig Megrendelés nélkül  a valamennyi hírlevélben elhelyezett         ún. adatmódosító linkre történő rákattintással vagy a Szolgáltató által a Felhasználó írásban (székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35.; e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) történő kezdeményezésével van lehetőség. 

 

V.9. Felhasználó a megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével a Szolgáltató székhelyén           (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35.) működő ügyfélszolgálathoz írásban                                             (e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) fordulhat. 

 

V.10. A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött szerződéses jogviszony alapját képező szerződés megkötésének nyelve magyar.

 

VI. A FELHASZNÁLÓ MAGATARTÁSA

VI.1. A Felhasználó kizárólagos felelősséget vállal a Weboldalon és/vagy az egyéni felhasználói hozzáféréssel rendelkező felületen a saját üzeneteiért, illetve hozzászólásaiért. 

 

VI.2. Az a Felhasználó, aki a Weboldalon és/vagy az egyéni felhasználói hozzáféréssel rendelkező felületen bűncselekmény elkövetésére vagy törvénysértésre ösztönző, rágalmazó, becsületsértő, obszcén, pornográf, erkölcstelen, buja, erőszakos, zaklató, sértő, gyalázkodó, vulgáris minőségű kijelentéseket tesz akár szóban, akár írásban akár egyéb vizuális eszközzel vagy a magánélethez és a nyilvánossághoz fűződő jogokat sért, faji, etnikai gyűlölködő vagy más módon kifogásolható sértést tesz vagy mások személyiségi jogainak megsértésére alkalmas magatartást tanúsít előzetes értesítés nélkül a Szolgáltató saját belátása szerint azonnali hatállyal felfüggesztheti, megszüntetheti a Felhasználó hozzáférését. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy módosítsa a Felhasználók által írt szövegeket bármely más ok miatt is. 

 

A Felhasználó felelős a más Felhasználókkal folytatott online interakciók nyelvi és vizuális tartalmáért. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze azoknak az interakcióknak a jellegét, ami a Felhasználók között folyik, melynek során azonosított kifogásolható tartalom esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül saját belátása szerint a kifogásolható tartalmat eltávolítsa vagy egyéb módon törölje, továbbá azonnali hatállyal felfüggesztheti, megszüntetheti a Felhasználó hozzáférését és kizárja a Felhasználót a Weboldalról és a Termékek/ Szolgáltatások köréből.

VI.3. A VI.2. pontban foglaltakon kívül a VI.3. pontban foglaltak megsértése a VI.2. pontban foglalt jogkövetkezményt vonja maga után amennyiben a Felhasználó a Weboldalon: 

VI.3.a.) sérti a szerzői jogi, szabadalmi, védjegy, szabadalmi, az üzleti titokra vonatkozó jogszabályban foglaltakat;

VI.3.b.) akadályozza (akadályozhatja), zavarja (zavarhatja) vagy károsítja (károsíthatja) a Weboldalt és/vagy a Szolgáltatásokat/Termékeket, azok biztonságát; ide értve a vírusokat, trójai programokat, ártalmas kódhamisításokat, IP cím hamisításokat és spam technológákat; nem tehet közzé vagy továbbíthat semmiféle információt, szoftvert vagy egyéb anyagot, amely vírust vagy más káros elemet tartalmazhat;

VI.3.c.) kísérletet tesz arra, hogy más felhasználói fiókot harmadik személy vagy egyéb hamis személyazonossággal rendelkező személy nevében megpróbálja megszerezni a jogosulatlan hozzáférést a Weboldal, illetve a Szolgáltatások/Termékek olyan elemeihez, amihez az adott Felhasználónak nincs jogosultsága; közvetlenül vagy közvetve spam vagy egyéb kéretlen e-mailt küld a többi Felhasználónak; gyűjti, tárolja és használja más Felhasználók személyes adatait azok hozzájárulása nélkül;

VI.3.d.) használja az oldalon elhelyezett meta tag-eket, vagy más rejtett szövegelemeket, kihasználva a név,  szerzői jog, védjegy üzleti előnyeit és piaci ismertségét;

VI.3.e.) kereskedelmi célra használva hirdet vagy eladásra ajánl termékeket vagy szolgáltatásokat, spam jellegű vagy reklámtartalmú üzenetet küld;

VI.3.f.) olyan tevékenységet folytat, amely megzavarja a többi Felhasználót abban, hogy élvezze a Weboldal, illetve a Szolgáltatások/Termékek eredeti jellegét.

 

VII. FELHASZNÁLÓ IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

 

A Szolgáltató szavatossági felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a fogyasztói és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozzó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadóak.

 

VII.1.  Kellékszavatosság

 

VII.1.1. Felhasználó a megrendelt Termék hibája esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. 

 

VII.1.2. A kellékszavatossági igény érvényesítése során a Felhasználó - választása szerint - kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve ha a Fogyasztó által választott idény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Felhasználó a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte vagy nem kérhette, a Fogyasztó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás bizonyítása a Felhasználó kötelezettsége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a Szolgáltató adott okot. 

 

VII.1.3. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni azzal, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben a Felhasználó igazolja, hogy a Terméket/Szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

 

VII.2. Termékszavatosság

 

VII.2.1. Felhasználó kellékszavatosság helyett a Termék hibája esetén termékszavatossági igényt érvényesíthet a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén Felhasználó azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

VII.2.2. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti             A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. 

 

VII.2.3. Termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Termék hibáját a Felhasználónak kell bizonyítania.

 

VII.2.4. A Felhasználó a termékszavatossági igényét a Termék gyártója által forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a jogosultságát elveszti. A gyártó/forgalmazó kizárólag akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelezető hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

VII.3. Elállási és felmondási jog

 

A Felhasználó által leadott Megrendeléssel közte és a Szolgáltató között létrejött szerződés vonatkozásában a Felhasználót (Fogyasztót) megillető elállási és felmondási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezései szabályozzák - feltéve, amennyiben Szolgáltató a Felhasználó javára kedvezőbb igényérvényesítési lehetőséget biztosít - az alábbiak szerint: 

 

VII.3.1. A Felhasználó

VII.3.1.a.) Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek; vagy több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termékeknek; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak; ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat;

VII.3.1.b.) Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított          14 napon belül indokolás nélküli felmondásra jogosult.

 

A Termék átvételének időpontja kézbe vehető termék esetén a termék postai kézbesítése esetén annak a Szolgáltató által történő postai feladásának napja, az elektronikus termékek (letölthető - mp3 vagy pdf) termékek esetén a Szolgáltató által a Felhasználó által a Megrendelés leadásakor megadott e-mail címre, a megrendelt Termékhez való elektronikus hozzáférést biztosító üzenet részére történő megküldésének időpontja. 

 

A Felhasználó elállási jogát nem gyakorolhatja termék adásvételére irányuló szerződés vonatkozásában a Kormányrendelet 29. § rendelkezésében foglaltak esetén, míg a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés vonatkozásában a Szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleeegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszti. 

 

VII.3.2. A Felhasználó az VII.3.1. pontban biztosított jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. 

 

VII.3.3. A Felhasználó VII.3.1. pontban meghatározott jogát határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. 

 

VII.3.4.a.) A Felhasználó az elállási joga gyakorlása során köteles a kézbe vehető terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül saját költségén a Szolgáltató székhelyére (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35.) visszaküldeni. 

 

Kézbe vehető termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Termék ellenértékét, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

 

Az elektronikus termékek vonatkozásában a Felhasználó által érvényesíteni kívánt elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználó érintett termékhez történő elektronikus hozzáférése a Szolgáltató részéről visszavonásra kerül.

 

A szolgáltatás vonatkozásában a Felhasználó által érvényesíteni kívánt felmondási jog gyakorlása esetén a Felhasználó a szolgáltatás további igénybevételére nem jogosult.

 

VII.3.4.b.) A Felhasználó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

VII.3.5. A Felhasználó

VII.3.5.a.) elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget. A Szolgáltató a Felhasználónak visszajáró összeget a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó közötti írásbeli vagy szóbeli egyeztetés eredményeképpen a Felhasználó a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja bankszámlaszámát, melyet a Szolgáltató és Felhasználó - az ellenszolgálgatás összegének visszatérítési módja vonatkozásában - a Felhasználó kifejezett beleegyezésének tekint.

VII.3.5.b.) amennyiben a szolgáltatás teljesítése megkezdését követően felmondási jogával él, az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani.

 

VII.3.6. A Felhasználó kizárólag a kézbe vezető termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. 

 

A Felhasználó köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, ha a teljesítés a Felhasználó kérése alapján a felmondási jog érvényesítésére nyitva álló határidő leljárta előtt megkezdődött.

 

VII.4. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor és azt követően, illetve a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak és helytállóak. A Felhasználó teljes körű szavatosságot vállal egyfelől az Ébredő Erő Akadémián történő regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért, másfelől pedig azzal kapcsolatban, hogy a Szolgáltató rendszerét, illetve Szolgáltatásait/Termékeit kizárólag a saját személyes adatai felhasználásával veszi igénybe. Ezen kötelezettségei megszegése esetén amennyiben ezzel összefüggésben a Szolgáltatót bármilyen kár éri, illetve a Szolgáltatóval szemben bármilyen jogkövetkezményt érvényesítenek, a Felhasználó köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helyt állni, továbbá a Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy ezzel összefüggésben a Felhasználóval szemben kártérítési igényt érvényesítsen. 

 

A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan Megrendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során személyes adata (így különösen neve, e-mail címe) felhasználásra került. Erre figyelemmel Felhasználó kiemelt érdekében áll az, hogy személyes adatait - bármiféle visszaélés elkerülése végett - megfelelő titokban tartsa.                      A Szolgáltató a felelősségét kizárja a Megrendelés vagy egyéb tranzakció során a Felhasználó személyes adatai, üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből, harmadik személy által történő illetéktelen felhasználásából és/vagy az ebből eredő károkért. 

 

VII.5. A Szolgáltatóval, az Ébredő Erő Akadémia rendszerével, a Szolgáltató Szolgáltatásaival/Termékeivel és az azzal kapcsolatos bármely vélemény, kritika, bejegyzés stb. a Felhasználó álláspontját tükrözi, tartalmukért a Szolgáltató felelősségét kizárja. A Szolgáltató fenntartja a jogot az üzleti érdekeit, jó hírnevét, a demoralizáló, destruktív, közízlést vagy bármely jogszabályt sértő vagy arra alkalmas vélemény haladéktalan törlésére. 

 

VII.6. A fogyasztói panaszügyintézés írásban a a Szolgáltató 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35. ajtószám alatti székhelyén működő ügyfélszolgálaton az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen történik. 

 

VII.7. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.)

 

VIII. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

 

VIII.1. A Weboldalon, illetve a Szolgáltatások/Termékek keretében átadott ismeretek nem jelentenek garanciát vagy ígéretet a Felhasználó életében történő tényleges változások elindításához; az számos egyéni tényező, így a Felhasználó saját munkája eredményének függvénye. Az előretekintő megállapítások kizárólag egyéni véleményt tükröznek, és így nem jelentenek garanciát vagy ígéretet a tényleges teljesítmény nélkül. Ezen felül a Weboldalon, illetve a Szolgáltatásokban/Termékekben bemutatott modellek nem kínálnak, azok nem helyettesítik és nem pótolják a professzionális, így különösen a pénzügyi, orvosi, pszichológiai, jogi vagy egyéb szaktanácsadást.

 

A Felhasználó a Weboldal, illetve a Szolgáltatások/Termékek igénybevételével, használatával egyidejűleg a Feltételek/Szabályzatok/Nyilatkozat elfogadásával megérti és tudomásul veszi, hogy a Szolgláltató és/vagy Schilling Péter nem felelős és felelősségét kizárja a Felhasználó sikereiért vagy kudarcaiért és semmilyen módon nem vállal felelősséget vagy garanciát kifejezett vagy vélelmezett módon semmilyen jellegű eredménytelenségért, illetve a Weboldalon, illetve a Szolgáltatásokban/Termékekben szereplő ötletekért, sikerstratégiákért. A Felhasználó felelős azokért a döntésekért, tevékenységekért és eredményekért az életben, amelyeket meghoz és elér.

 

VIII.2. Jelen Általános Szerződési Feltétel hatálya kiterjed mindazon felületekre, ahol a Szolgláltató és/vagy Schilling Péter bármilyen szellemi forrása feltüntetésre kerül, azonban a Szolgláltató és Schilling Péter nem vállal felelősséget azokért a tartalmakért, reklámokért, termékekért vagy más anyagokért, amelyek ilyen módon hivatkozásra kerülnek.

 

A Szolgláltató és Schilling Péter nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre közvetlenül vagy közvetve azért, amennyiben a harmadik féltől származó, a felületén feltüntetett promóciók bármilyen kárt okoznak a Felhasználónak.

 

VIII.3. A Weboldalon bizonyos esetekben harmadik féltől származó tartalom látható, mely azonban a Szolgláltató és/vagy Schilling Péter véleményét nem minden esetben képviseli, így a Szolgláltató és Schilling Péter az ebből eredő károkért a felelősséget kizárja.

 

VIII.4. Sem az Szolgláltató, sem pedig Schilling Péter, sem pedig az alvállalkozók nem garantálják, hogy a Weboldal, illetve a Szogláltatások/Termékek megszakítás nélkül vagy hibamentesen működnek, mely körben felelősségüket kizárják.

 

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

IX.1. Felhasználó a regisztrációval, illetve a rendszer használatával a megfelelő adatai megadásával előzetesen egyértelmű és kifejezett, továbbá önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató a Felhasználó által megadott bármely elérhetőségén részére a Szolgáltató a rendszerével, illetve Szolgáltatásaival/Termékeivel kapcsolatban bármely információt/reklámot hetente több alkalommal elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján megküldjön. 

 

A Felhasználó ezen hozzájárulását a valamennyi hírlevélben elhelyezett ún. leiratkozó linkre történő kattintással, a Szolgáltató által a Felhasználó a Szolgáltató 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35. ajtószám alatti székhelyére vagy az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre címzett írásbeli kezdeményezésére bármikor korlátozás és indokolás nélkül ingyenesen jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Felhasználó részére több, a Szolgáltató rendszerével, illetve Szolgáltatásával/Termékével kapcsolatban bármely információt/reklámot nem küld. 

 

IX.2. Szolgáltató akként nyilatkozik, hogy nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

 

IX.3. A Felhasználó a regisztrációkor, továbbá a Szolgáltató rendszerének, illetve Szolgáltatásának/Termékének  használatával maradéktalanul elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, melynek elválaszthatatlan mellékletét képezi az Adatkezelési és Adatbiztonsági Nyilatkozat, továbbá a Szerzői Jogi Nyilatkozat. 

 

A Feltételek/Szabályzatok/Nyilatkozat bármikor történő módosításának jogát a Szolgáltató kifejezetten fenntartja. Amennyiben a Weboldalt, illetve a Szolgáltatásokat/Termékeket a módosítást követően a Felhasználó továbbra is igénybe veszi, használja, azzal a módosított tartalmú Feltételekben/Szabályzatokban/Nyilatkozatban foglaltak megismerését és elfogadását tudomásul veszi és vállalja. 

A Weboldalon közzétett információkkal összefüggésben a Szolgáltató minden jogot fenntart.

 

Hatályos 2014. július 8. napjától visszavonásig és/vagy módosításig

Kövesd cikksorozatunkat a Facebookon!

 


Az Ébredő Erő Akadémia
közösségi szerepvállalása

Kicsoda Schilling Péter?

Schilling Péter

2002-ben szenvedélyesen kutatni kezdte az emberi tudat fejlődését, és az ehhez a fejlődéshez kapcsolódó spirituális törvényeket. Az általa fejlesztett, újító szellemű, önismereti képzési rendszer a pitagoraszi számelmélet alapjaitól vezet el korunk legjellegzetesebb önismereti kihívásaihoz. Gondolkodásmódját azok a kultúrtörténeti összefüggések inspirálják, amelyek alapját a spirituális energiák és a teremtő képesség jelentik.

Milyen szerepet vállal Péter az Ébredő Erő Akadémiában?

 

Kattints ide és tudj meg többet Péterrõl>>>

 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

HOL TALÁLKOZHATTÁL VELÜNK?

LÉPJ KAPCSOLATBA VELÜNK