Cikkek

Hatályos 2014. augusztus 11. napjától visszavonásig és/vagy módosításig

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

I. PREAMBULUM

 

I.1. Az Ébredő Erő Akadémia a számmisztika.com (http://www.szammisztika.com) jogutódjaként megújult oktatási gyakorlatra és szellemi struktúrára kívánja helyezni gondolati alapvetéseit, melynek középpontjában az áll, hogy  minden ember életének meghatározott célja és értelme van. 

Az Ébredő Erő Akadémia ennek felismerésében kíván aktív segítséget és gyakorlati útmutatást nyújtani a saját egyéniségüket, az életük lehetőségeinek feltárását, az életük kiteljesedését, illetve az önmegvalósítást keresőknek, akik már felismerték az önmaguk egyéni életéért való felelősségvállalás fontosságát, azonban még nem tudják pontosan azt, hogy ennek megvalósításában milyen konkrét lépések megtételére van szükségük. 

I.2. Az Ébredő Erő Akadémia célja az, hogy értékalapon megszólítsa a magánembereket, akik életük egy szakaszában válaszút elé érkeztek. 

Az Ébredő Erő Akadémia a jelenkor Kereső Emberéhez szeretne elérni, és visszaadni szellemi szabadságát, önazonosságát és életeszményeit. 

I.3. Az Ébredő Erő Akadémia rendszere, illetve Szolgáltatásai/Termékei és/vagy a témái iránt érdeklődőkkel (a továbbiakban Felhasználókkal) megfogható és az emberiség jelenkoráig terjedő kultúrtörténete szempontjából különleges és lényeges kérdéseket vet fel, amelyek az egyéni ember életének alakulása szempontjából sorskérdésként azonosíthatóak. 

I.4. Az Ébredő Erő Akadémia egyik legfontosabb hitvallása, hogy minden egyes ember egyedülálló és megmásíthatatlan egyéniséggel rendelkezik, amelynek megismerése szabad akarat és egyéni felelősségvállalás kérdése. 

Az Ébredő Erő Akadémián alkalmazott módszertan az emberi tudat fejlődését és az ehhez a fejlődéshez kapcsolódó spirituális törvényeket vizsgálja. A 4000 éves spirituális múltra tekintő számmisztika törvényszerűségei képezik az oktatóanyagok gondolati hátterét, illetve azon egyéni megfigyelések, melyek a jelen ember közösségeinek életét, viselkedését, közérzetét és döntéseit formálják. Az Ébredő Erő Akadémia életében továbbra is fontos elméleti fundamentumot jelent a számmisztika ismeretköre, amelyre az önismeret, a tetterő és a jövőkép kialakításának kérdéskörei épülnek.

I.5. Az Ébredő Erő Akadémia oktatóanyagai újszerű módon járulnak hozzá az életfeladatok kiteljesítéséhez egyénre szabott és spirituális gyökerű gyakorlatias tanácsokkal.

Az oktatási folyamat azt a célt állítja minden érdeklődő elé, hogy az önismeretének útján tudatos teremtővé, jövőképpel rendelkező egyénné váljon és értékére emelje önálló életteljesítményét a megalapozott tudatosság útján.

Az oktatási metódus alapját képezi az emberben lévő kíváncsiság, hogy megismerje az ember az életét és a személyiségét formáló összefüggéseket, törvényeket, illetve ezeket lehetőségekké formálva és helyes döntéseket hozva megtalálja a  saját egyéni életútját. 

I.6. Az Ébredő Erő Akadémia üzenetét azokhoz kívánja eljuttatni, akik már felismerték az önmaguk egyéni életéért való felelősségvállalás fontosságát, azonban még nem tudják pontosan milyen konkrét lépések megtételére van szükségük. 

Minden egyes egyéni probléma, amivel az emberek az életük során szembesülnek egy felszólítás arra, hogy az életük céljainak keresésére induljanak. Ennek a célnak a megtalálása és felismerése hosszadalmas és néha nehéz feladat, melyhez Schilling Péter, a szammisztisztika.com és az Ébredő Erő Akadémia Alapítója, illetve ezen módszertan kidolgozója kézzelfogható és gyakorlatias, ugyanakkor személyre szóló eszközök segítségével nyújt támogatást.

I.7. A jelen weboldal és az Ébredő Erő Akadémia érdekkörében álló bármely internetes felületet (a továbbiakban Weboldal), illetve az általa nyújtott Szolgáltatások/Termékek igénybevételét, használatát jelen Általános Felhasználási Feltételek,  illetve az ebredoeroakademia.hu oldalon elérhető Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzat és a Szerzői Jogi Nyilatkozat (a továbbiakban Feltételek/Szabályzatok/Nyilatkozat) szabályozza.

II. A SZOLGÁLTATÓ

A http://www.ebredoerakademia.hu weboldalt (a továbbiakban Ébredő Erő Akadémia) az INDIGO ONLINE Kft. üzemelteti (Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-09-919608, székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35., adószám: 14782264-2-41, képviseli: Schilling Péter ügyvezető, elektronikus levélcím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) (a továbbiakban Szolgáltató).

III. AZ ÉBREDŐ ERŐ AKADÉMIA RENDSZERE 

III.1. A Szolgáltató és a Felhasználó az Ébredő Erő Akadémia rendszerének használata, illetve a Szolgáltatás/Termék igénybevétele esetén - az élő előadásokat (szemináriumokat) kivéve - távközlési eszköz útján létesít egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. 

III.2. Az Ébredő Erő Akadémia rendszerének használata, Szolgáltatásai/Termékei tartalma megismerésének egy része (így különösen blogbejegyzés) ingyenesen, illetve regisztráció nélkül is igénybe vehető.

III.3. Az Ébredő Erő Akadémia rendszere, illetve Szolgáltatásai/Termékei másik részét ingyenesen (így különösen az "ún. egyperces elemzés" verziója) és/vagy ellenszolgáltatás fejében - az Ébredő Erő Akadémia rendszere, illetve Szolgáltatásai/Termékei személyes volta, az Ébredő Erő Akadémia weboldalán, illetve érdekkörében álló bármely (így különösen internetes) felületen tárolt adatok biztonsága, a weboldalán, illetve érdekkörében álló bármely (így különösen internetes) felület meghatározott részeihez való hozzáférés, a rendszer használata, illetve a Szolgáltatás/Termék nyújtása céljából a Felhasználó a Szolgáltatás/Termék nyújtásához elengedhetetlen saját személyes adatainak megadásával járó  - regisztrációval a Felhasználó által megadott e-mail címre történő megküldésével ismerheti meg. Amennyiben az adatok megváltoznak, az adatok frissítése - az adatmódosító linkre történő rákattintással - a regisztrált Felhasználó kötelezettsége.

III.4. Az Ébredő Erő Akadémia anyagai egy részének ingyenesen történő megismerése céljából a Felhasználó az Ébredő Erő Akadémia Szolgáltatásának/Termékének részét képező hírlevél-sorozatára iratkozik fel. Felhasználó a rendszer használatával kifejezett és előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás/Termék keretében az Ébredő Erő Akadémia ingyenes hírlevél-sorozatát határozatlan ideig hetente több alkalommal a Felhasználó részére az általa megadott e-mail címre megküldje, mely az Ébredő Erő Akadémia bővülő Szolgáltatás/Termék skáláját tartalmazó üzenetet is tartalmazhat. 

III.5. Jelen Feltételek/Szabályzatok/Nyilatkozat a Felhasználó személye alatt a III.2. és az III.3. pontban rögzített Felhasználót érti (a továbbiakban Felhasználó). 

 

III.6. A szerződés megszüntetésének lehetősége egyfelől Felhasználó, másfelől pedig Szolgáltató szándékának és akaratának függvénye. 

Ennek gyakorlati megvalósítására a Felhasználó részéről akár a valamennyi hírlevélben elhelyezett ún. leiratkozó linkre történő rákattintással, akár annak a kifejezett, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre vagy a Szolgáltató székhelyére (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35.) címzett ajánlott vagy tértivevényes levéllel írásbeli kérelemmel kezdeményezheti, melynek teljesítéséről Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül intézkedik. 

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben a Szolgáltató érdekében a továbbiakban nem áll érdekében a  Felhasználó és a Szolgáltató között fennálló jogviszony további fenntartása (így különösen a Felhasználó demoralizáló, jó hírnév sérelmének fogalmát kimerítő véleményilvánítása okán) Felhasználót a hírlevél-sorozatról leiratkoztassa. 

A Felhasználó vagy a Szolgáltató által kezdeményezett szerződés megszüntetése esetén Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy kizárólag az általa ellenszolgáltatás fejében igénybe vett Szolgáltatás/Termék aktualizálása vagy az azzal kapcsolatos bármely információ hozzá történő eljuttatása céljából a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail cím útján tájékoztassa.

III.7. Ezen hírlevél-sorozat tartalmazhat az Ébredő Erő Akadémia ellenszolgáltatás fejében elérhető rendszere, illetve Szolgáltatásai/Termékei megismerésének lehetőségét is, melynek igénybevételére kizárólag Felhasználó döntése és a Szolgáltatás/Termék Szolgáltatótól történő megrendelése esetén kerül sor. Ennek ismeretében Felhasználó a hírlevél-sorozatra történő feliratkozással kifejezett és előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a hírlevél-sorozatban az Ébredő Erő Akadémia a Szolgáltatásai/Termékei keretein belül az ellenszolgáltatás fejében elérhető Szolgáltatásairól/Termékeiről és igénybevételének lehetőségéről tájékoztatást nyújtson. 

III.8. Az Ébredő Erő Akadémia Szolgáltatásai/Termékei megismerhetőek egyfelől ingyenesen a Szolgáltató által hetente több alkalommal a hírlevél-sorozatnak a regisztrációkor a Felhasználó által megadott e-mail címére történő megküldésével, másfelől pedig ellenszolgáltatás fejében a hírlevél-sorozatban vagy az Ébredő Erő Akadémia weboldalán fellelhető Szolgáltatások/Termékek formájában.

 

IV. MÓDSZERTAN

IV.1. Az Ébredő Erő Akadémia célja, hogy az Internet sokoldalúságát kihasználva, korszerű oktatási módszertan szerint adhassa át a Felhasználónak az egyéni igényeinek megfelelően a Felhasználó által a Szolgáltató Szolgáltatásaiból/Termékeiből összeállított személyre szóló tudásanyagot. Ezen önismereti képzési módszertan sajátossága, hogy az a Felhasználó saját fejlődési ciklusához igazodik; bármikor, bárhol, videó és/vagy hang lejátszó eszköz segítségével kényelemesen hozzáfér azokhoz az oktatóanyagokhoz, amelyek a Felhasználó önismereti fejlődésének következő lépcsőjét jelentik.

Az önképzés fontossága kiegészül a tanulás úttörő formáinak, így különösen a Magyarországon egyedülálló módon alkalmazott videó tananyag felhasználásával.

IV.2. Szolgáltató a Felhasználó általaz ellenszolgáltatás fejében igénybe vett Szolgáltatásokat/Termékeket kézbe vehető vagy elektronikus formában, valamint személyes részvétel útján teljesíti. 

IV.3.1. Szolgáltató az elektronikus Szolgáltatásokat/Termékeket elektronikus formában az Ébredő Erő Akadémia online platformáján, az ún. Online Tanulószobában (a továbbiakban Online Tanulószoba) bocsátja a Felhasználó rendelkezésére. 

Az Online Tanulószoba zárt rendszerének és biztonságának megőrzése érdekében a Felhasználó az Online Tanulószobát a Szolgáltató által részére e-mail útján megküldött felhasználónév és jelszó alkalmazása mellett tudja használni. 

IV.3.2. Szolgáltató egyes kézhez vezető Szolgáltatáshoz/Termékhez kapcsolódó - az adott Szolgáltatás/Termék ellenértékében benne foglalt - kiegészítő Szolgáltatásként/Termékként az Online Tanulószobában Felhasználó részére -meghatározott felhasználónév és jelszó alkalmazásával - hozzáférést biztosít. 

 

V. MEGRENDELÉS

V.1. Az Ébredő Erő Akadémia Szolgáltatásainak igénybevételére/Termékeinek/Szolgáltatásainak megrendelésére (a továbbiakban Megrendelés) kizárólag Interneten keresztül, elektronikus úton, a http://www.ebredoerakademia.hu weboldalon  vagy az érdekkörében  álló bármely (így különösen internetes) felületen lehetséges.  

 

V.2. Szolgáltató az Ébredő Erő Akadémia ellenszolgáltatás fejében igénybe venni kívánt Szolgáltatásainak/Termékeinek - így különösen a “Megrendelem”, “Jelentkezem“ vagy azzal azonos tartalmúgomb megnyomásával történő - megrendelése esetén a Felhasználó ajánlatot tesz, mely Megrendeléssel kapcsolatos - így különösen a Megrendelő személye és elérhetőségei, a megrendelt (további megrendelt) Szolgáltatás/Termék neve és annak ellenértéke, fizetési módja és az ellenérték kiegyenlítésével kapcsolatos adatok - tájékoztatást, azaz ún. visszaigazolást haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán, hétvége, munkaszüneti nap vagy szabadságolás esetén a Megrendelés leadásától számított 1 héten belül a Felhasználó által megadott e-mail címre elektronikusan küldi meg a Felhasználó részére.  

 

V.3. Felhasználó a Megrendelt Termék/Szolgáltatás ellenértékét banki átutalási fizetési mód választása esetén a megrendelésről kapott visszaigazolástól, míg a készpénz átutalási megbízás útján történő fizetési mód választása esetén annak kézhezvételétől számított 8 napon belül megfelelően teljesíteni köteles. 

 

V.4. A Megrendelés Szolgáltató által történő teljesítésére a megrendelt Szolgáltatás/Termék ellenértékének Felhasználó által választott fizetési módnak megfelelően a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírást követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 munkanapon belül kerül sor. A Megrendelés teljesítésének módja a Felhasználó Megrendelés leadásakor választott módjával azonos, nevezetesen kézbe vehető termék esetén a Magyar Posta Zrt. (a továbbiakban Posta) közreműködésével végrehajtott kézbesítés, míg elektronikus termék esetén a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött, elektronikus hozzáférést biztosító linket tartalmazó e-mail útján történik.  

 

V.5. Abban az esetben, ha a Szolgáltató az általa vállalt teljesítési időpontban a megrendelt Szolgáltatást/Terméket a Felhasználónak azért nem teljesíti, mert az nem áll rendelkezésére, köteles erről és az esetleges helyettesítő termékről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre Szolgáltató a Felhasználó által esetlegesen már megfizetett Szolgáltatás/Termék ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni köteles. 

Ezen rendelkezés alkalmazására nem kerül sor abban az esetben, ha a Szolgáltató az általa vállalt teljesítési időpontban a megrendelt Szolgáltatást/Terméket a Felhasználónak azért nem teljesíti, mert a Felhasználó a Szolgáltatás/Termék ellenértékét az általa választott fizetési módnak megfelelően nem egyenlítette ki. 

Abban az esetben, ha a Szolgáltató a kézbe vehető Szolgáltatást/Terméket a Felhasználóval egyeztetett időpontban a Szolgáltatás/Termék kézbesítését végző Posta késedelme okán nem teljesíti, Szolgáltató a felelősségét kizárja. 

 

V.6. A Szolgáltató Szolgáltatásának igénybevételével/Termékének megvásárlásával a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött jogviszony elektronikus úton (Internet) kötött távollévők között kötött, azonban nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma - a Felhasználó neve és/vagy a regisztráció alkalmával általa megadott e-mail cím alapján, -  archiválásra kerül, továbbá visszakereshető és hozzáférhető. 

 

V.7. A Szolgáltató maradéktalanul mindent megtesz az oldalain megjelenő adatok (Termékek/Szolgáltatások ára, elérhetősége, leírása, stb.) pontossága érdekében. A Termékek/Szolgáltatások mellett feltüntetett képek illusztrációk; a Termék/Szolgáltatás jellemzőjét az adott Termék/Szolgáltatás ún. értékesítési oldalán rögzítettek tartalmazzák. A Weboldalon az árak forintban értendők, illetve az áfát tartalmazzák.

 

V.8. A Felhasználó által a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben egyfelől a szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat, másfelől pedig a regisztráció alkalmával megadott vagy a már módosításra került adatok bármely okból történő módosítására (felülírására és rögzítésére) akár a Megrendelés leadása előtt, akár pedig Megrendelés nélkül  a valamennyi hírlevélben elhelyezett         ún. adatmódosító linkre történő rákattintással vagy a Szolgáltató által a Felhasználó írásban (székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35.; e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) történő kezdeményezésével van lehetőség. 

 

V.9. Felhasználó a megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével a Szolgáltató székhelyén (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35.) működő ügyfélszolgálathoz írásban (e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) fordulhat. 

 

V.10. A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött szerződéses jogviszony alapját képező szerződés megkötésének nyelve magyar. 

VI. A FELHASZNÁLÓ MAGATARTÁSA

 

VI.1. A Felhasználó kizárólagos felelősséget vállal a Weboldalon és/vagy az egyéni felhasználói hozzáféréssel rendelkező felületen a saját üzeneteiért, illetve hozzászólásaiért. 

 

VI.2. Az a Felhasználó, aki a Weboldalon és/vagy az egyéni felhasználói hozzáféréssel rendelkező felületen bűncselekmény elkövetésére vagy törvénysértésre ösztönző, rágalmazó, becsületsértő, obszcén, pornográf, erkölcstelen, buja, erőszakos, zaklató, sértő, gyalázkodó, vulgáris minőségű kijelentéseket tesz akár szóban, akár írásban akár egyéb vizuális eszközzel vagy a magánélethez és a nyilvánossághoz fűződő jogokat sért, faji, etnikai gyűlölködő vagy más módon kifogásolható sértést tesz vagy mások személyiségi jogainak megsértésére alkalmas magatartást tanúsít előzetes értesítés nélkül a Szolgáltató saját belátása szerint azonnali hatállyal felfüggesztheti, megszüntetheti a Felhasználó hozzáférését. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy módosítsa a Felhasználók által írt szövegeket bármely más ok miatt is. 

 

A Felhasználó felelős a más Felhasználókkal folytatott online interakciók nyelvi és vizuális tartalmáért. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze azoknak az interakcióknak a jellegét, ami a Felhasználók között folyik, melynek során azonosított kifogásolható tartalom esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül saját belátása szerint a kifogásolható tartalmat eltávolítsa vagy egyéb módon törölje, továbbá azonnali hatállyal felfüggesztheti, megszüntetheti a Felhasználó hozzáférését és kizárja a Felhasználót a Weboldalról és a Termékek/ Szolgáltatások köréből.

VI.3. A VI.2. pontban foglaltakon kívül a VI.3. pontban foglaltak megsértése a VI.2. pontban foglalt jogkövetkezményt vonja maga után amennyiben a Felhasználó a Weboldalon: 

 • VI.3.a.) sérti a szerzői jogi, szabadalmi, védjegy, szabadalmi, az üzleti titokra vonatkozó jogszabályban foglaltakat;

 • VI.3.b.) akadályozza (akadályozhatja), zavarja (zavarhatja) vagy károsítja (károsíthatja) a Weboldalt és/vagy a Szolgáltatásokat/Termékeket, azok biztonságát; ide értve a vírusokat, trójai programokat, ártalmas kódhamisításokat, IP cím hamisításokat és spam technológiákat; nem tehet közzé vagy továbbíthat semmiféle információt, szoftvert vagy egyéb anyagot, amely vírust vagy más káros elemet tartalmazhat;

 • VI.3.c.) kísérletet tesz arra, hogy más felhasználói fiókot harmadik személy vagy egyéb hamis személyazonossággal rendelkező személy nevében megpróbálja megszerezni a jogosulatlan hozzáférést a Weboldal, illetve a Szolgáltatások/Termékek olyan elemeihez, amihez az adott Felhasználónak nincs jogosultsága; közvetlenül vagy közvetve spam vagy egyéb kéretlen e-mailt küld a többi Felhasználónak; gyűjti, tárolja és használja más Felhasználók személyes adatait azok hozzájárulása nélkül;

 • VI.3.d.) használja az oldalon elhelyezett meta tag-eket, vagy más rejtett szövegelemeket, kihasználva a név,  szerzői jog, védjegy üzleti előnyeit és piaci ismertségét;

 • VI.3.e.) kereskedelmi célra használva hirdet vagy eladásra ajánl termékeket vagy szolgáltatásokat, spam jellegű vagy reklámtartalmú üzenetet küld;

 • VI.3.f.) olyan tevékenységet folytat, amely megzavarja a többi Felhasználót abban, hogy élvezze a Weboldal, illetve a Szolgáltatások/Termékek eredeti jellegét.

VI.4. A Szolgáltató nyomatosan hangsúlyozza, hogy amennyiben az érdekkörében álló internetes felületeken hozzászólási lehetőség (ún. komment) van, a Felhasználó azt kizárólag saját felelősségére használja annak tudatában, hogy hozzászólását és annak tartalmát a Szolgáltatón és a Felhasználón kívül más harmadik személy is megismerheti. A Felhasználó érdekkörében felmerülő, a hozzászólási lehetőséggel kapcsolatos ismeretek hiányosságából és az abból eredő következménnyel kapcsolatos felelősség kizárólag Felhasználót terheli. Ebben a körben a Szolgáltató és/vagy Schilling Péter a felelősségét kizárja.

 

VII. FELHASZNÁLÓ IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

 

A Szolgáltató szavatossági felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a fogyasztói és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozzó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadóak.

 

VII.1.  Kellékszavatosság 

VII.1.1. Felhasználó a megrendelt Termék hibája esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. 

 

VII.1.2. A kellékszavatossági igény érvényesítése során a Felhasználó - választása szerint - kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve ha a Fogyasztó által választott idény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Felhasználó a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte vagy nem kérhette, a Fogyasztó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás bizonyítása a Felhasználó kötelezettsége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a Szolgáltató adott okot. 

 

VII.1.3. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni azzal, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben a Felhasználó igazolja, hogy a Terméket/Szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

 

VII.2. Termékszavatosság

 

VII.2.1. Felhasználó kellékszavatosság helyett a Termék hibája esetén termékszavatossági igényt érvényesíthet a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén Felhasználó azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

VII.2.2. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. 

 

VII.2.3. Termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Termék hibáját a Felhasználónak kell bizonyítania.

 

VII.2.4. A Felhasználó a termékszavatossági igényét a Termék gyártója által forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a jogosultságát elveszti. A gyártó/forgalmazó kizárólag akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelezhető hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

VII.3. Elállási és felmondási jog

A Felhasználó által leadott Megrendeléssel közte és a Szolgáltató között létrejött szerződés vonatkozásában a Felhasználót (Fogyasztót) megillető elállási és felmondási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezései szabályozzák - feltéve, amennyiben Szolgáltató a Felhasználó javára kedvezőbb igényérvényesítési lehetőséget biztosít - az alábbiak szerint: 

 

VII.3.1. A Felhasználó

 • VII.3.1.a.) Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek; vagy több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termékeknek; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak; ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat;

 • VII.3.1.b.) Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül indokolás nélküli felmondásra jogosult.

 

A Termék átvételének időpontja kézbe vehető termék esetén a termék postai kézbesítése esetén annak a Szolgáltató által történő postai feladásának napja, az elektronikus termékek (letölthető - mp3 vagy pdf) termékek esetén a Szolgáltató által a Felhasználó által a Megrendelés leadásakor megadott e-mail címre, a megrendelt Termékhez való elektronikus hozzáférést biztosító üzenet részére történő megküldésének időpontja.  

A Felhasználó elállási jogát nem gyakorolhatja termék adásvételére irányuló szerződés vonatkozásában a Kormányrendelet 29. § rendelkezésében foglaltak esetén, míg a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés vonatkozásában a Szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszti. 

 

VII.3.2. A Felhasználó az VII.3.1. pontban biztosított jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. 

VII.3.3. A Felhasználó VII.3.1. pontban meghatározott jogát határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. 

VII.3.4.a.) A Felhasználó az elállási joga gyakorlása során köteles a kézbe vehető terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül saját költségén a Szolgáltató székhelyére (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35.) visszaküldeni. 

Kézbe vehető termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Termék ellenértékét, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

Az elektronikus termékek vonatkozásában a Felhasználó által érvényesíteni kívánt elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználó érintett termékhez történő elektronikus hozzáférése a Szolgáltató részéről visszavonásra kerül.

A szolgáltatás vonatkozásában a Felhasználó által érvényesíteni kívánt felmondási jog gyakorlása esetén a Felhasználó a szolgáltatás további igénybevételére nem jogosult.

VII.3.4.b.) A Felhasználó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

VII.3.5. A Felhasználó

VII.3.5.a.) elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget. A Szolgáltató a Felhasználónak visszajáró összeget a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó közötti írásbeli vagy szóbeli egyeztetés eredményeképpen a Felhasználó a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja bankszámlaszámát, melyet a Szolgáltató és Felhasználó - az ellenszolgálgatás összegének visszatérítési módja vonatkozásában - a Felhasználó kifejezett beleegyezésének tekint.

VII.3.5.b.) amennyiben a szolgáltatás teljesítése megkezdését követően felmondási jogával él, az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani.

 

VII.3.6. A Felhasználó kizárólag a kézbe vezető termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. 

A Felhasználó köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, ha a teljesítés a Felhasználó kérése alapján a felmondási jog érvényesítésére nyitva álló határidő lejárta előtt megkezdődött.

VII.4. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor és azt követően, illetve a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak és helytállóak. A Felhasználó teljes körű szavatosságot vállal egyfelől az Ébredő Erő Akadémián történő regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért, másfelől pedig azzal kapcsolatban, hogy a Szolgáltató rendszerét, illetve Szolgáltatásait/Termékeit kizárólag a saját személyes adatai felhasználásával veszi igénybe. Ezen kötelezettségei megszegése esetén amennyiben ezzel összefüggésben a Szolgáltatót bármilyen kár éri, illetve a Szolgáltatóval szemben bármilyen jogkövetkezményt érvényesítenek, a Felhasználó köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helyt állni, továbbá a Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy ezzel összefüggésben a Felhasználóval szemben kártérítési igényt érvényesítsen. 

 A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan Megrendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során személyes adata (így különösen neve, e-mail címe) felhasználásra került. Erre figyelemmel Felhasználó kiemelt érdekében áll az, hogy személyes adatait - bármiféle visszaélés elkerülése végett - megfelelő titokban tartsa. A Szolgáltató a felelősségét kizárja a Megrendelés vagy egyéb tranzakció során a Felhasználó személyes adatai, üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből, harmadik személy által történő illetéktelen felhasználásából és/vagy az ebből eredő károkért. 

 

VII.5. A Szolgáltatóval, az Ébredő Erő Akadémia rendszerével, a Szolgáltató Szolgáltatásaival/Termékeivel és az azzal kapcsolatos bármely vélemény, kritika, bejegyzés stb. a Felhasználó álláspontját tükrözi, tartalmukért a Szolgáltató felelősségét kizárja. A Szolgáltató fenntartja a jogot az üzleti érdekeit, jó hírnevét, a demoralizáló, destruktív, közízlést vagy bármely jogszabályt sértő vagy arra alkalmas vélemény haladéktalan törlésére. 

 

VII.6. A fogyasztói panaszügyintézés írásban a a Szolgáltató 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35. ajtószám alatti székhelyén működő ügyfélszolgálaton az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen történik. 

 

VII.7. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.)

 

VIII. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

 

VIII.1. A Weboldalon, illetve a Szolgáltatások/Termékek keretében átadott ismeretek nem jelentenek garanciát vagy ígéretet a Felhasználó életében történő tényleges változások elindításához; az számos egyéni tényező, így a Felhasználó saját munkája eredményének függvénye. Az előretekintő megállapítások kizárólag egyéni véleményt tükröznek, és így nem jelentenek garanciát vagy ígéretet a tényleges teljesítmény nélkül. Ezen felül a Weboldalon, illetve a Szolgáltatásokban/Termékekben bemutatott modellek nem kínálnak, azok nem helyettesítik és nem pótolják a professzionális, így különösen a pénzügyi, orvosi, pszichológiai, jogi vagy egyéb szaktanácsadást.

A Felhasználó a Weboldal, illetve a Szolgáltatások/Termékek igénybevételével, használatával egyidejűleg a Feltételek/Szabályzatok/Nyilatkozat elfogadásával megérti és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató és/vagy Schilling Péter nem felelős és felelősségét kizárja a Felhasználó sikereiért vagy kudarcaiért és semmilyen módon nem vállal felelősséget vagy garanciát kifejezett vagy vélelmezett módon semmilyen jellegű eredménytelenségért, illetve a Weboldalon, illetve a Szolgáltatásokban/Termékekben szereplő ötletekért, sikerstratégiákért. A Felhasználó felelős azokért a döntésekért, tevékenységekért és eredményekért az életben, amelyeket meghoz és elér.

VIII.2. Jelen Általános Szerződési Feltétel hatálya kiterjed mindazon felületekre, ahol a Szolgáltató és/vagy Schilling Péter bármilyen szellemi forrása feltüntetésre kerül, azonban a Szolgáltató és Schilling Péter nem vállal felelősséget azokért a tartalmakért, reklámokért, termékekért vagy más anyagokért, amelyek ilyen módon hivatkozásra kerülnek.

 

A Szolgáltató és Schilling Péter nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre közvetlenül vagy közvetve azért, amennyiben a harmadik féltől származó, a felületén feltüntetett promóciók bármilyen kárt okoznak a Felhasználónak.

VIII.3. A Weboldalon bizonyos esetekben harmadik féltől származó tartalom látható, mely azonban a Szolgáltató és/vagy Schilling Péter véleményét nem minden esetben képviseli, így a Szolgáltató és Schilling Péter az ebből eredő károkért a felelősséget kizárja.

 

VIII.4. Sem az Szolgáltató, sem pedig Schilling Péter, sem pedig az alvállalkozók nem garantálják, hogy a Weboldal, illetve a Szolgáltatások/Termékek megszakítás nélkül vagy hibamentesen működnek, mely körben felelősségüket kizárják.

 

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

IX.1. Felhasználó a regisztrációval, illetve a rendszer használatával a megfelelő adatai megadásával előzetesen egyértelmű és kifejezett, továbbá önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató a Felhasználó által megadott bármely elérhetőségén részére a Szolgáltató a rendszerével, illetve Szolgáltatásaival/Termékeivel kapcsolatban bármely információt/reklámot hetente több alkalommal elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján megküldjön. 

A Felhasználó ezen hozzájárulását a valamennyi hírlevélben elhelyezett ún. leiratkozó linkre történő kattintással, a Szolgáltató által a Felhasználó a Szolgáltató 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35. ajtószám alatti székhelyére vagy az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre címzett írásbeli kezdeményezésére bármikor korlátozás és indokolás nélkül ingyenesen jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Felhasználó részére több, a Szolgáltató rendszerével, illetve Szolgáltatásával/Termékével kapcsolatban bármely információt/reklámot nem küld. 

 

IX.2. Szolgáltató akként nyilatkozik, hogy nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

 

IX.3. A Felhasználó a regisztrációkor, továbbá a Szolgáltató rendszerének, illetve Szolgáltatásának/Termékének  használatával maradéktalanul elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, melynek elválaszthatatlan mellékletét képezi az Adatkezelési és Adatbiztonsági Nyilatkozat, továbbá a Szerzői Jogi Nyilatkozat. 

 

A Feltételek/Szabályzatok/Nyilatkozat bármikor történő módosításának jogát a Szolgáltató kifejezetten fenntartja. Amennyiben a Weboldalt, illetve a Szolgáltatásokat/Termékeket a módosítást követően a Felhasználó továbbra is igénybe veszi, használja, azzal a módosított tartalmú Feltételekben/Szabályzatokban/Nyilatkozatban foglaltak megismerését és elfogadását tudomásul veszi és vállalja. 

A Weboldalon közzétett információkkal összefüggésben a Szolgáltató minden jogot fenntart.

 

ADATKEZELÉSI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 

 

I. PREAMBULUM

 

I.1. A http://www.ebredoerakademia.hu weboldalt (a továbbiakban Ébredő Erő Akadémia) az INDIGO ONLINE Kft. üzemelteti (Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-09-919608, székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49.   V. emelet 35., adószám: 14782264-2-41, képviseli: Schilling Péter ügyvezető, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) (a továbbiakban Szolgáltató).

 

I.2. Jelen Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzat célja a Szolgáltató adatkezelési politikájának írásban történő rögzítése és annak tartalmáról a http://www.ebredoerakademia.hu weboldal (a továbbiakban Ébredő Erő Akadémia) Felhasználói (a továbbiakban Felhasználók) részére történő tájékoztatása, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Ekertv.), az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, továbbá a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakra.

 

I.3. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ébredő Erő Akadémia Felhasználói érdekeinek szem előtt tartásával az adatvédelmi és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járjon el. A mindezek során a Szolgáltató tudomására jutott információkat Szolgáltató üzleti titokként kezelni.

 

I.4. A Szolgáltató az Ébredő Erő Akadémia Felhasználói személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, gondoskodik azok biztonságáról és megteszi azokat az adatbiztonsági (technikai és szervezési) intézkedéseket, illetve kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó előírások érvényesülését szolgálják. 

II. FOGALMAK

 

Felhasználó: a szammisztika.com (http://www.szammisztika.com), illetve jogutódja, az Ébredő Erő Akadémia (http://www.ebredoerakademia.hu) rendszere, illetve bármely - akár regisztrációhoz, akár nem regisztrációhoz kötött - Szolgáltatása/Terméke és/vagy témája iránt érdeklődő és/vagy az azt igénybe vevők köre. 

 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Ezen felül Üzemeltető személyes adatnak tekinti a Felhasználó által megadott további információkat, melyek alkalmasak a személy elektronikus beazonosítására.

 

III. ADATKEZELÉS ELVEI

III.1. A Szolgáltató kizárólag a Felhasználónak a Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait a Szolgáltatás nyújtása céljából, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

III.2. Az adatkezelés során a Szolgáltató biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy a Felhasználót csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

 

IV. ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA

IV.1. Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatásán alapuló nyilatkozata alapján kezeli, mely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás nyújtása céljából a Felhasználó és a Szolgáltató által fennálló szerződéses jogviszony fennállása alatt az általa közölt személyes adatait kezelje. Az adatkezelés jogalapját egyfelől az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a.) pontja, másfelől pedig a Ekertv. 13/A. §, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltak teszik ki. 

 

IV.2. Szolgáltató által a Felhasználó személyes adata kezelésének célja, hogy az Ébredő Erő Akadémia weboldalon  és/vagy az érdekkörében álló bármely (így különösen internetes) felületen Schilling Péter üzenetei eljussanak az Felhasználóhoz a Szolgáltató által üzemeltetett felületek útján. 

 

IV.3. Szolgáltató a Felhasználó által az Ébredő Erő Akadémia rendszerének használatával, illetve regisztrációjával a Felhasználó döntése alapján, szabad akaratából, önkéntesen, minden kényszertől mentesen a Szolgáltatónak megadott személyes adatait a IV.1. és IV.2. pontban rögzített jogalaptól és céltól eltérően nem használhatja fel.  Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - amennyiben a törvény eltérően nem rendelkezik - kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

V. ADATFAJTA

V.1. A Felhasználó által az Ébredő Erő Akadémia rendszerének, illetve Szolgáltatásainak/Termékeinek igénybe vétele esetén a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött szerződés elektronikus úton (Internet), távollévők között kötött, azonban nem aláírt szerződésnek minősül.  

 

V.2. Felhasználó az Ébredő Erő Akadémia rendszere, illetve Szolgáltatásai/Termékei egy részét a Felhasználó döntése alapján, szabad akaratából személyes adatainak megadása nélkül, másik részét pedig - figyelemmel jelen Adatkezelési Szabályzat IV.2. céljára - személyes adatainak megadásával vehető igénybe.  

 

V.3. Az Ébredő Erő Akadémia rendszerének használata, illetve Szolgáltatásai/Termékei tartalmának megismerésének egy része regisztráció és személyes adatai megadása nélkül, másik része pedig - a rendszer használata, illetve a Szolgáltatás/Termék nyújtásához elengedhetetlen - személyes adatai megadásával járó regisztrációval vehető igénybe.

V.4. A Szolgáltató - figyelemmel a V.3. pontban foglaltak második fordulatára - a közte és a Felhasználó közötti szerződéses jogviszony fennállása alatt a szerződéses jogviszony létrejöttének időpontjától, nevezetesen a Felhasználó- a rendszer használata, illetve a Szolgáltatás/Termék nyújtásához elengedhetetlen - saját személyes adatainak megadásával járó regisztrációval - hivatkozással arra, hogy a Felhasználó a regisztrációval az Ébredő Erő Akadémia rendszere, illetve Szolgáltatásának/Termékének részét képező hírlevél-sorozatára is feliratkozik - a Felhasználó által az Ébredő Erő Akadémia rendszerének személyre szabott használata, illetve Szolgáltatásai/Termékei nyújtása céljából - a rendszer használata, illetve a Szolgáltatás/Termék sajátosságát figyelembe véve - megadott alábbi személyes adatokat kezeli/kezelheti: név (vezetéknév, keresztnév/születési vezetéknév, keresztnév), e-mail cím, születési idő (év, hónap, nap), telefonszám, szállítási cím. 

 

V.5.1. A Szolgáltató az Ébredő Erő Akadémia rendszerének regisztrációhoz nem kötött használata, illetve regisztrációhoz nem kötött Szolgáltatás/Termék igénybevétele során személyes adatot nem tárol. 

 

V.5.2. A Szolgáltató a közte és a Felhasználó közötti szerződéses jogviszony létrejötte és fennállása során technikailag rögzítésre kerülnek a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai (így különösen IP-cím,  cookie-k), melyek a rendszer használata, illetve a Szolgáltatás/Termék igénybevétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme, a felületek látogatottsági adatainak generálása, megismerése, az esetlegesen felmerülő hibák, támadási kísérletek észlelése és elhárítása, továbbá a rendszer használata, illetve a Szolgáltatás/Termék minél professzionálisabb nyújtása és hatékonyságának növelése, a Felhasználónak elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás, illetve statisztika céljából rögzít.

Ezen adatok nem kapcsolhatóak össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatóak át harmadik személy számára. 

 

V.6. A cookie-fogadás Felhasználó által történő megtiltása - melynek pontos módjáról a Felhasználó által igénybe vett böngésző útmutatója ad felvilágosítást - az Ébredő Erő Akadémia rendszere használata, illetve Szolgáltatásai/Termékei igénybevételének nem akadálya, azonban azok egyes személyre szabott szegmenseit igénybe venni és a regisztrációhoz kötött tartalmakat megtekinteni technológiai okok miatt kizárólag a cookie-t fogadó számítógépről lehetséges. 

 

VI. ADATKEZELÉS MÓDJA

VI.1. A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és a lakcímet.

A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos Felhasználói személyazonosító adatokat, lakcímeket, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. 

A Szolgáltató – a fentieken túlmenően – a rendszer használata, illetve a Szolgáltatás/Termék nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek ahhoz nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő rendszer használata, illetve a Szolgáltatás/Termék nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez annak nyújtásához és az Ekertv.-ben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükségesek, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. 

 

VI.2. Felhasználó az Ébredő Erő Akadémia rendszerének használata, illetve bármely Szolgáltatásának Termékének igénybevételével előzetesen, akaratának megfelelően, önkéntesen, minden kényszertől mentesen hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató a rendszer használatával, illetve a Szolgáltatás/Termék igénybevételével kapcsolatos felhasználói adatokat az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme, a felületek látogatottsági adatainak generálása, megismerése, az esetlegesen felmerülő hibák, támadási kísérletek észlelése és elhárítása, továbbá a rendszer használata, illetve a Szolgáltatás/Termék minél professzionálisabb nyújtása és hatékonyságának növelése, a Felhasználónak elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás, illetve statisztika céljából kezelheti. 

 

A Felhasználónak természetesen az Ébredő Erő Akadémia rendszerének használata, illetve bármely Szolgáltatásának Termékének igénybevétele során is lehetősége van arra, hogy az egyes hírlevelekben hivatkozott ún. leiratkozó linkre történő rákattintással az Ébredő Erő Akadémián leadott regisztrációját megszüntesse. 

 

VII. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

VII.1. Az érintett személyes adatai kezelésének kezdő időpontja az Ébredő Erő Akadémia regisztrációhoz kötött rendszerének használata, illetve a regisztrációhoz kötött Szolgáltatásai/Termékei igénybevételének időpontja. 

 

VII.2. A Felhasználó személyes adatai kezelésének záró időpontja a szerződés megszüntetésének időpontja, melynek lehetősége egyfelől Felhasználó, másfelől pedig Szolgáltató szándékának és akaratának függvénye. 

Ennek gyakorlati megvalósítására a Felhasználó részéről akár valamennyi hírlevélben elhelyezett ún. leiratkozó linkre történő rákattintással, akár annak a kifejezett, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre vagy a Szolgáltató székhelyére (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35.) címzett ajánlott vagy tértivevényes levéllel írásbeli kérelemmel kezdeményezheti, melynek teljesítéséről Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül intézkedik. 

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben a Szolgáltató érdekében a továbbiakban nem áll érdekében a  Felhasználó és a Szolgáltató között fennálló jogviszony további fenntartása (így különösen a Felhasználó demoralizáló, destruktív, közízlést vagy bármely jogszabályt sértő, a Szolgáltató üzleti érdekeit, jó hírnevét sértő vagy arra alkalmas véleményilvánítása okán) Felhasználót a hírlevél-sorozatról leiratkoztassa. 

A Felhasználó vagy a Szolgáltató által kezdeményezett szerződés megszüntetése esetén Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy kizárólag az általa ellenszolgáltatás fejében igénybe vett Szolgáltatás/Termék aktualizálása vagy az azzal kapcsolatos bármely információ hozzá történő eljuttatása céljából a Szolgáltató a Felhasználót az általa megadott e-mail útján tájékoztassa.

VII.3. A jelen Szabályzat V.5.2. pontjában rögzített, a rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. 

 

VIII. A FELHASZNÁLÓK VÉDELME A SZEMÉLYES ADATOK GÉPI FELDOLGOZÁSA SORÁN 

 

VIII.1. A jelen Szabályzat V.5.2. pontjában automatikusan rögzítésre kerülő adatok az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme, a felületek látogatottsági adatainak generálása, megismerése, az esetlegesen felmerülő hibák, támadási kísérletek észlelése és elhárítása, továbbá a rendszer használata, illetve a Szolgáltatás/Termék minél professzionálisabb nyújtása céljából kerülnek naplózásra. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatóak.

 

VIII.2. A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során

 • VIII.2.1. az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;

 • VIII.2.2. az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;

 • VIII.2.3. az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;

 • VIII.2.4. az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;

 • VIII.2.5. az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

 

VII.3. Mindenkinek joga van arra, hogy

 • VIII.3.1. tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;

 • VIII.3.2. ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;

 • VIII.3.3. indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse, ha ezen adatok feldolgozása ellentétes a jogszabályok rendelkezéseivel;

 • VIII.3.4. jogorvoslattal élhessen, ha a Felhasználó tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik.

 

IX. ADATKEZELŐ

 

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére kizárólag az INDIGO ONLINE Kft. (Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-09-919608, székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35., adószám: 14782264-2-41, képviseli: Schilling Péter ügyvezető, elektronikus levélcím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) mint az Ébredő Erő Akadémia weboldal üzemeltetője jogosult.

X. ADATFELDOLGOZÓ 

X.1. A Szolgáltató a kézbe vehető (fizikai) Szolgáltatás/Termék Felhasználó által történő megrendelése esetén a Szolgáltató a Megrendelés teljesítése céljából a megrendelt kézbe vezető (fizikai) Szolgáltatást/Terméket a Magyar Posta Zrt. (a továbbiakban Posta) közreműködésével végrehajtott kézbesítés útján teljesíti. A Megrendelés teljesítése céljából a Szolgáltató a Megrendelő Felhasználó nevét és a szállítási címet a Posta részére teszi hozzáférhetővé.

 

X.2. A Felhasználó egyéb személyes adatai a Megrendelés teljesítése céljából nem adhatóak át a Szolgáltató által az Adatfeldolgozó részére, továbbá a Megrendelés teljesítése céljából eltérő célra az Adatfeldolgozó a Szolgáltató által átadott adatokat nem használhatja fel, arra kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulása esetén van lehetőség.

 

X.3. A Szolgáltató a regisztrált Felhasználókkal való kapcsolattartást a http://marketingszoftverek.hu, illetve a http://www.activecampaign.com szolgáltatók közreműködésével biztosítja.

 

XI. ADATTOVÁBBÍTÁS

XI.1. A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait meghatározott harmadik személy számára kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulását követően tesz hozzáférhetővé, azokat bármilyen egyéb célra kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulását követően használja fel. 

 

XI.2. Amennyiben a Szolgáltató az Ébredő Erő Akadémia vagy az érdekkörében álló bármely (így különösen internetes) felületen található tartalom üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül, azonban a Felhasználó egyidejű tájékoztatásával hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a Felhasználó által a rendszer folyamatos használata, illetve a Szolgáltatás/Termék folyamatos nyújtása célját szolgálhatja annak figyelembevételével, hogy a jelen Szabályzat a mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja. 

 

XI.3. A Szolgáltató jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló és általa jogszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági határozat kötelezi. Az ezen adattovábbítással összefüggésből esetlegesen bármely jogcímen származó jogkövetkezményért Szolgáltató nem tehető felelőssé, illetve a felelősségét kizárja. 

 

XII. ADATBIZTONSÁG

 

XII.1. A Szolgáltató köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az Infotv.-ben és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során  biztosítsa a Felhasználók magánszférájának védelmét. 

 

XII.2. A Szolgáltató, illetve tevékenységi körében az Adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

 

XII.3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

 

XII.4. Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 

XIII. ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

 

XIII.1.1. Az érintett kérelmezheti a Szolgáltatótól

a.) a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b.) a személyes adatainak helyesbítését, valamint

c.) a személyes adatainak törlését vagy zárolását

 

Felhasználó fenti jogaival írásban, ajánlott vagy tértivevényes küldeményként a Szolgáltató e-mail címére (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) vagy székhelyére/levelezési címére (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35.) megküldött írásbeli nyilatkozattal élhet.

 

XIII.1.2. A Felhasználó által a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben megadott adatok bármely októl történő helyesbítésére/módosítására egyfelől a Felhasználó által a valamennyi hírlevélben elhelyezett ún. adatmódosító linkre történő rákattintással (az adatmódosító oldalra átirányító oldalon található nyomtatvány kitöltésével és annak a Szolgáltató részére, az "Elküld" gomb megnyomásával történő megküldésével), a Szolgáltató által a Felhasználó írásban, a Szolgáltató e-mail címére (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) vagy ajánlott vagy tértivevényes levélben székhelyére/levelezési címére (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35.) megküldött kérelemmel van lehetősége. 

 Az írásban, e-mail útján előterjesztett helyesbítés iránti kérelem kizárólag abban az esetben tekinthető hitelesnek, amennyiben a kérelmet a Felhasználó az általa regisztrált e-mail címéről küldi meg a Szolgáltatónak. 

 

XIII.1.3. Szolgáltató köteles legfeljebb 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelemére írásban (a Felhasználó kérelmének előterjesztésével azonos módon) megadni a tájékoztatást. Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, továbbá tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

 

XIII.2.1. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

a.) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b.) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c.) a törvényben meghatározott esetben. 

 

XIII.2.2. Szolgáltató a tiltakozást legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Szolgáltató a kérelem megalapozottságának megállapítása esetén az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az Szolgáltató meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Szolgáltató a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. 

 

XIII.3. Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 napon belül az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat a Szolgáltató ellen. 

 

Ha a Szolgáltató a XIII.2.2. pontban rögzített értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről a Szolgáltatótól, amely felvilágosítást az Szolgáltató az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat a bírósághoz a Szolgáltató ellen. 

 

XIII.4. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a XIII.2.2-XIII.3. pontban ismertetett esetekben az adatátvevő a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Szolgáltató a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésre, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a XIII.2.2-XIII.3. pontban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. Ha a bíróság a XIII.2.2-XIII.3. pontban  meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, a Szolgáltató köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. 

 

XIII.5. A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.  

 

XIII.6. Felhasználó jogosult tájékoztatást kérni a bármely adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel vagy az azzal kapcsolatos észrevételeit megteheti az alábbi elérhetőségen:

Szolgáltató neve: INDIGO ONLINE Kft.

Székhely/levelezési cím: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35.

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

XIII.7. Felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben rögzített jogainak érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.).

 

XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

XIV.1. Az Ébredő Erő Akadémia rendszerét, illetve Szolgáltatásait/Termékeit a Felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja. Az Interneten továbbított üzenet tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, tartalma módosulhat vagy elveszhet. A Szolgáltató nem felel semmilyen jogcímen esetlegesen keletkezett károkért (így különösen üzemzavar, információvesztés, -módosulás, illetéktelen megváltoztatás), amelyek az Ébredő Erő Akadémia weboldalán vagy az érdekkörében álló bármely (így különösen internetes) felület használatával összefüggésben keletkeztek. 

 

Az Ébredő Erő Akadémia weboldalán vagy az érdekkörében álló bármely (így különösen internetes) felületen esetlegesen szereplő link a Felhasználót más szolgáltató által fenntartott oldalra irányítja, ahol a jelen Szolgáltatónak a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra befolyása nincs. Ezen oldalak adatközléséért, valamint a személyiségi jogok érvényesüléséért a jelen Szolgáltató felelősségét kizárja.

 

XIV.2. Amennyiben Felhasználó részéről a személyes adata kezelésével kapcsolatban bármiféle kétsége merülne fel, azt a Szolgáltató felé annak kivizsgálása céljából haladéktalanul jelezni köteles. 

 

XIV.3.1. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor és azt követően, illetve a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak és helytállóak. A Felhasználó teljes körű szavatosságot vállal egyfelől az Ébredő Erő Akadémián történő regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért, másfelől pedig azzal kapcsolatban, hogy a Szolgáltató rendszerét, illetve Szolgáltatásait/Termékeit kizárólag a saját személyes adatai felhasználásával veszi igénybe. Ezen kötelezettségei megszegése esetén amennyiben ezzel összefüggésben a Szolgáltatót bármilyen kár éri, illetve a Szolgáltatóval szemben bármilyen jogkövetkezményt érvényesítenek, a Felhasználó köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helyt állni, továbbá a Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy ezzel összefüggésben a Felhasználóval szemben kártérítési igényt érvényesítsen. 

 

XIV.3.2. Bármely Felhasználó személyes adatainak (e-mail címének) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépés(ekk)el összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 

 

XIV.3.3. A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden, a rendszer használatával összefüggő bármely tranzakcióért, amelynek során bármely általa megadott személyes adata felhasználásra került. Erre figyelemmel Felhasználó kiemelt érdekében áll az, hogy személyes adatait - bármiféle visszaélés elkerülése végett - megfelelő titokban tartsa. A Szolgáltató a felelősségét kizárja a Megrendelés vagy egyéb tranzakció során a Felhasználó személyes adatai, üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből, harmadik személy által történő illetéktelen felhasználásából és/vagy az ebből eredő károkért. 

 

XIV.4. Az Ébredő Erő Akadémia mint a számmisztika.com (http://www.szammisztika.com) jogutódja  rendszerének, illetve Szolgáltatásainak/Termékeinek Felhasználó általi történő további felhasználásával a Felhasználó a jelen Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzatban foglaltakat tudomásul veszik. 

 

XIV.5. A Szolgáltató fenntartja magának azon jogot, hogy a jelen Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzatát egyoldalú döntésével bármikor módosítsa, melyről a Felhasználókat a Szolgáltató megfelelő módon tájékoztatja. 

Az Ébredő Erő Akadémia rendszerének, illetve Szolgáltatásainak/Termékeinek további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési és adatbiztonsági szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség. 

 

XIV.6. A Felhasználó a regisztrációkor, továbbá a Szolgáltató rendszerének, illetve Szolgáltatásának/Termékének  használatával maradéktalanul elfogadja Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzat rendelkezéseit, melynek elválaszthatatlan mellékletét képezi az Általános Szerződési Feltételek, továbbá a Szerzői Jogi Nyilatkozat. 

 

SZERZŐI JOGI NYILATKOZAT

I. Az INDIGO ONLINE Kft. (Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-09-919608, székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35., adószám: 14782264-2-41, képviseli: Schilling Péter ügyvezető, elektronikus levélcím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) (a továbbiakban Szolgáltató) üzemeltetése alatt álló http://www.ebredoerakademia.hu weboldalon vagy az érdekkörében álló bármely (így különösen internetes) felületeken (a továbbiakban Ébredő Erő Akadémia) fellelhető valamennyi tartalom (így különösen minden szöveg, információ, adat, letölthető dokumentum, rajz, ábra, - a stock fotókat, illetve a logót kivéve - fotó, grafika, képek, audio, video alkalmazások, szoftverek (beleértve a forráskódot), metaadatok, a grafikus felhasználói interfészek és egyéb fájlok,), illetve az Ébredő Erő Akadémia rendszere és Szolgáltatásai/Termékei - ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját -, továbbá mindezek szoftveres tartalma, a HTML-kódok, az adatbázisok, a Szolgáltatások/Termékek neve, a logók, az oldal fejléce, egyedi grafikai megoldások, ikonok és szkriptek(a továbbiakban Szellemi Alkotás) Schilling Péter és/vagy a Szolgáltató            (a továbbiakban Szerző(k)) saját és kizárólagos tulajdonát képezik.

 

II. A Szellemi Alkotás teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll; annak bármely része, tartalma Szerző(k) kizárólagos - nemzetközi és magyar jogszabályok által védett - szellemi tulajdona, mely rész, tartalom bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogait Szerző(k) kifejezetten fenntart(ják), Szerző(k) előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni. 

 

III. A Szerző(k) a Szellemi Alkotásnak csak a házi használatát engedélyezi(k). Minden más jog fenntartva. A házi használat kizárja a nyilvános használatot. A Szellemi Alkotás egészének vagy bármely részének akár online, akár nyomtatott formában engedély nélküli másolása, feldolgozása, jogsértő felhasználása, másolása, többszörözése, kiadása, bérbevétele vagy bérbeadása, kölcsönzése, nyilvános előadása, közzététele, lejátszása vagy műsorszóró hálózaton való leadása szigorúan tilos. A Szerző(k) engedélye nélkül a Szellemi Alkotás nem exportálható, nem terjeszthető, nem árusítható. 

 

IV. A Szellemi Alkotás egészét és/vagy egyes részeit Felhasználó az általa ellenszolgáltatás fejében igénybe vett Szolgáltatás/Termék vonatkozásában az Ébredő Erő Akadémia céljával összhangban kizárólag az általa megrendelt és teljesült termékek vonatkozásában magáncélú használatra saját számítógépén mentheti, saját külső adathordozón tárolhatja, azonban - a III. pontjában foglaltakon túlmenően - ebben az esetben sem válik jogosulttá a Szellemi Alkotás bármilyen célból és módon történő további felhasználására, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, továbbá a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.                                 

 

V. A Szellemi Alkotásból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni, a Szellemi Alkotás tartalmát részben vagy egészben, akár eredeti, akár átírt formában tükrözni, azaz bármely technikai művelet segítségével - még változatlan formában is - a nyilvánossághoz újraközvetíteni, közölni, sugározni, továbbadni, részben vagy egészben a IV. pontban foglaltaktól eltérő módon tárolni tilos. 

 

VI. Felhasználó felelőssége annak biztosítása, hogy a Szellemi Alkotás harmadik személy által az anyag részben vagy egészben történő bármely módon és célból történő megismerésének és felhasználásának, nyilvánossághoz bármely módon újraközvetítésének, az anyag tartalmát részben vagy egészben - akár eredeti, akár átírt formában - tükrözésének, azaz bármely technikai művelet segítségével - még változatlan formában is - a nyilvánossághoz újraközvetítéséhez, közlésének sugárzásának, továbbadásának, részben vagy egészben a IV. pontban foglaltaktól eltérő módon történő tárolásának megakadályozása. 

 

VII. Az Ébredő Erő Akadémia név - ideértve a rendszerét, Szolgáltatásait/Termékeit - mint Szellemi Alkotás jogvédett név. Erre tekintettel a hozzá a megtévesztésig hasonló név, illetve kifejezés harmadik személyek által történő bármilyen használata a Szerző(k) jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében a Szerző(k) jogi lépések megtételére kényszerül(nek). 

 

VIII. A fenti feltételek megsértése esetén Szerző a jogsértéssel való felhagyást követelheti, továbbá egyéb jogi lépések megtételére kényszerül. Ezen jogsértések és a jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

Kövesd cikksorozatunkat a Facebookon!

 


Az Ébredő Erő Akadémia
közösségi szerepvállalása

Kicsoda Schilling Péter?

Schilling Péter

2002-ben szenvedélyesen kutatni kezdte az emberi tudat fejlődését, és az ehhez a fejlődéshez kapcsolódó spirituális törvényeket. Az általa fejlesztett, újító szellemű, önismereti képzési rendszer a pitagoraszi számelmélet alapjaitól vezet el korunk legjellegzetesebb önismereti kihívásaihoz. Gondolkodásmódját azok a kultúrtörténeti összefüggések inspirálják, amelyek alapját a spirituális energiák és a teremtő képesség jelentik.

Milyen szerepet vállal Péter az Ébredő Erő Akadémiában?

 

Kattints ide és tudj meg többet Péterrõl>>>

 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

HOL TALÁLKOZHATTÁL VELÜNK?

LÉPJ KAPCSOLATBA VELÜNK